B2B

Prezentacja: E-commerce B2B vs B2C z punktu widzenia infrastruktury i długoterminowego utrzymania

13 czerwca 2022
 
15:00
 - 
15:40

Szczegóły wystąpienia

W każdej usłudze IT najważniejsza jest ciągłość działania. W e-commerce oznacza to ciągłość sprzedaży, a ta jest kluczowa zarówno dla projektów B2C, jak i B2B. Mimo, że te dwa z pozoru podobne projekty wykorzystują ten sam framework oraz wymagają podobnego zestawu umiejętności programistycznych i administracyjnych, to mogą bardzo różnić się z punktu widzenia wdrożenia i utrzymania. 

W prezentacji postaram się pokazać kilka przykładów związanych z infrastrukturą serwerowo-sieciową e-commerce B2B vs. B2C.

Przejdziemy przez różne wymagania biznesowe związane m.in charakterystyką ruchu, portfela produktowego, integracji z zewnętrznymi systemami, compliance oraz - co najważniejsze - TCO i ROI tych rozwiązań. Z drugiej strony odniesiemy powyższe wymagania do narzędzi technologicznych. 

Znalezienie właściwego balansu pomiędzy wymaganiami biznesowymi a wymaganiami technologicznymi jest jednym z największych wyzwań w dzisiejszych projektach IT. A jednocześnie niezwykle istotnym warunkiem ich rozwoju.

Chcesz dołączyć?

Największe wydarzenie dla społeczności Shopware w Polsce